Workshop om Ganløse Tri-Centers fremtid
Tidspunkt
24.11.2019 kl. 12.00 - 24.11.2019 kl. 16.00
Sted
Rytterskolen
Beskrivelse

I forlængelse af vores generalforsamling i marts indbyder vi alle GTC- medlemmer til opfølgende workshop søndag den 24/11 kl. 1200-1600 på Rytterskolen ved Gadekæret. Der er mulighed for indoor bike træning først.

Vi starter med fælles frokost.

Fra kl. 1200 til ca. kl.1600 starter vi workshop med temaerne:

- Hvordan gik 2019 så? Kort status på udvalgte områder.

- Bestyrelsens oplæg ”Fremtidens forening” med klubmæssig udvikling.

- Workshop hvor vi arbejder med klubbens udvikling. Der vil blive arbejdet både i mindre grupper og i plenum.

Vi holder undervejs passende pauser med kaffe & kage.

Workshoppen er et medlemsarrangement, hvor alle opfordres til at drøfte emner og komme med input og gode ideer.

Workshoppens output tages til efterretning og sagsbehandles efterfølgende af Bestyrelsen, og hvis der er emner og punkter, som efterfølgende skal behandles på generalforsamlingen.

Tilmelding nødvendigt af hensyn til forplejning.

Vi opfordrer alle medlemmerr til at deltage, da det handler om klubbens fremtid.

På gensyn
Ganløse Tri-Center
Ganløse Tri-Center