Ganløse Tri-Center

Triathlonklubben Ganløse Tri-Center blev stiftet i 1994 som en selvstændig klub med egen bestyrelse, økonomi og vedtægter.
Ganløse Tri-Center er medlem af Dansk Triathlon Forbund under Danmarks Idræts Forbund.
 
GTC har med sin klubprofil valgt at koncentrere sig om følgende målsætninger for såvel børn, unge som voksne: 
 1. At lære og træne begyndere i triathlon.
 2. At dygtiggøre øvede triatleter gennem sammenhængende træning.
 3. At gøre triathlon til en spændende og afvekslende idræt i et fælles forum.
GTC afholder forskellige stævne og interne klubaktiviteter: Vores flagskib er Tri på Tyren i juni som ofte også er DM på Sprint distancen (750m svømning, 23 km cykling, 5 km løb), interne arrangementer for at styrke det sociale samvær og støtte hinanden op til konkurrencer.
 
Klubbens medlemmer holdes løbende orienteret om aktiviteter i klubben, stævner mv. via Facebook og klubbens hjemmeside. Periodisk udsendes et nyhedsbrev pr. epost til medlemmerne.
 
Hvis triathlon skal dyrkes på konkurrenceniveau, har GTC, foruden det gode sociale forum, meget at byde på:
 • Svømmetræning med instruktør
 • Cykeltræning med instruktør
 • Løbetræning med instruktør
 • Spinning på aerobic-bike med instruktør
 • Klubtræningssamlinger
 • Sociale arrangementer/tema-kurser.
Klubben er drevet på foreningsbasis og af ulønnede kræfter.
 

Vedtægter

 
 

Bestyrelsen

 
Formand 

 
Idrætsformand Steffen Lund-Hansen
Byåsen 4, Ganløse
3660 Stenløse
tlf 48184370 / mobil 21836975
Kasserer

Niels-Kristian Gleerup

Niels-Kristian Gleerup
 
Niels-Kristian begyndte at dyrke triathlon for ti år siden, i første omgang for at prøve noget nyt og lære at svømme crawl. Er siden blevet utroligt glad for den alsidige træning, hvor både styrke, kondi og udholdenhed bliver vedligeholdt. Har sidste år gennemført  1/2 ironman i Kronborg og det er helt sikkert ikke sidste gang.
 
Har nu været kasserer i foreningen siden 2013 og derigennem bidraget til at styre klubbens finanser og delvist passet hjemmesiden.
Bestyrelsesmedlem


Thomas Hjort Lykke
Peter Appels Vej 5, Ganløse
3660 Stenløse
tlf. 21859553
Bestyrelsesmedlem

 
Michael Krüger Uggeløsegård 16
3540 Lynge
tlf 48187602 / mobil 29284347
Bestyrelsesmedlem
Niels Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Joakim Bak
Ganløseparken 52, Ganløse
3660 Stenløse
tlf 48176262
 
 

Foreningsudvalg 

Til at støtte op om og organisere klubbens arbejde, er der etableret en række udvalg. Udvalgene er bemandet med mindst et bestyrelsesmedlem og andre klubmedlemmer med interesse for udvalgets arbejde.
 Træningsudvalget
Træningsudvalget planlægger sæsonen for alle os andre og sikre at vi har nogle rigtig gode instruktører og træningstider
 
Plænlægning og fordeling af holdtider sker i tæt samarbejde med Egedal kommune og andre foreninger.
 
Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 Breddeudvalget
Udvalget er projektorienteret - og der samles medlemmer til at gennemføre et projekt/arrangement fra gang til gang. 
 
Projekterne kan være af følgende karakter. Interesserede er altid velkommen til at melde sig til bestyrelsen, hvis man har en ide man godt vil være medvirkende til at realisere.
 • Varetagelse af sociale klubarrangementer og fester
 • Beklædning og indkøbs sessioner
 • Arrangering af spotkurser
 • Undersøger trenden indenfor tema-kurser
 • Varetagelse af interne/eksterne fagkurser
Formanden for udvalget er Niels Thomsen.
 
 Kommunikationsudvalget Kommunikationsudvalget varetager følgende opgaver:
 • Hjemmeside-produktion
 • Nyhedsbulletin udsendelser pr. mail
 • Samling af information på tværs i klubben
 • Udsendelse af presse-meddelelser
 • Foto dokumentation ved stævner og sessioner
 • Annoncer og flyvers
 • Sponsor og tegning af kontrakter
Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 
 Stævneudvalget Stævneudvalget varetager følgende opgaver:
 • Arrangering af klubbens stævner
 • Koordinering af hjælperstaben
 • Udarbejdelse af funktionsplan
 • Materielforvaltning
 • Udvikling/nye tiltag
 • Kontakt til TRIM og DtriF terminskalender
 • Kontakt til DtriF' s Arrangementer-organisation
 • Indhentning af nødvendige tilladelser
 Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 
 

Kalender

Se kalender

Seneste nyheder