Kære GTC medlemmer.

GTC har haft et forrygende år i 2018 med masser af aktiviteter både internt med fællestræning og sociale events, og eksternt med egne stævner og stor stævne-deltagelse i Danmark og i udlandet. Det er stort, at vi er så synlige med vores flotte grønne/hvide klubtøj i det offentlige rum. Igen i år fik vi fuld udnyttelse af vores flotte nye Ganløse Svømmebad. Som den eneste triatlonklub i Danmark svømmer vi under åben himmel fra MAJ til OKT – og kan se stjerner på aftenhimlen i SEP. Det er blevet flot og vandet er helt unikt rent og varmt mellem 28-30 grader. Svømmebadet var i 1993/1994 den oprindelige ide til, at have et Tri-Center, hvorfra der kan svømmes, cykles og løbes fra et og samme sted - heraf opstod klubben og navnet Ganløse Tri-Center.

Næste sæson i 2019 bliver derfor klubbens 25. sæson – og dermed et stort jubilæumsår. Det er de færreste triatlon-klubber der opnår, at holde 25 årsjubilæum. Langt de fleste klubber når ”kun” at holde ”dampen” oppe i en årrække, hvor der er en gruppe medlemmer, som brænder for sporten, mens de selv træner målrettet mod f.eks. en Ironman. Denne historik har vi i GTC formået, at bryde således at vi nu her 25 år efter klubbens stiftelse den 14. marts 1994 forsat har en stærkt tilbud om fællestræning lige fra ”bredde” motion til super elite niveau. Vi håber, at vi med et 25 års jubilæum forsat kan forankre triatlon-sporten, som en livslang idrætsgren for børn, unge, senior og familier. Vi vil igennem 2019 afholde en række jubilæums arrangementer for medlemmer og borgerne i Ganløse og omegn.

Stævne-sektionen - Sæt kryds i kalenderen 18-19 maj 2019

Stævne-sektionen har flere projekter i støbeskeen for 2019. Foreløbigt er vores faste ”Tri på Tyren” programsat til LØR den 18. MAJ 2019 . Det er 17. udgave og 12 gang, at det er rammerne for DM Sprint. Vi har efterhånden nu fået en tradition for at afholde vores stævne 3. weekend i MAJ. Vi har i efteråret været i dialog med Dansk Triatlon Forbund, og deres plan for 2019 bliver, at der hen over sæsonen bliver 3 større tri-weekender, hvor vi skal samle hele tri-familien Danmark til tri-konkurrencer med høj kvalitet. Vi skal ”skyde” trisæsonen i gang med et kanon DM sprint, og i stil med den oprindelige ide med sprint, som vi opfandt i år 2000 i Furesøbad – hvor er bliver DM hold SØN den 19. MAJ i rammerne omkring Bastrup Sø. Der bliver selvfølgelig en del ”genbrug” fra dagen før – dog arbejder vi på en lukket ud/hjem runde til cykeldelen. Tidspunkterne for stævnedagene er tilrettelagt således, at vi binder de to dage sammen med fællesspisning lørdag aften umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. Vi har prøvet dobbelt weekend konceptet før i 2006 og 2007. Det kræver en massiv indsats fra alle – så vi igen kan vise, at GTC har Danmarks bedste stævne officials.

Tilmeldingen til vores stævne den 18. MAJ er allerede åben – og vi har fået lavet en flot reklame video for at få større opmærksomhed på vores unikke og traditionsrige stævne. Der har gennem de sidste fem år været en voldsom stigning af tilbud af stævner både i foreningsregi og privat forretningsregi. Det er klubbens vigtigste grundlag for at opretholde nuværende aktivitetsniveau for alle medlemmer. Så hjælp til med at skaffe flere deltagere til start til vores stævner samt nye medlemmer i klubben. De øvrige projekter for 2019 forventer vi, at få fastlagt i starten af 2019.

Trænings-sektionen

Svømning:

Efter istandsættelsen af Ølstykke Svømmehal er al svømning igen samlet i Ølstykke fra primo OKT til primo MAJ, og svømmetræner-teamet er også nyt med dygtige og engageret trænere.

TIRS den 11. DEC er der lokalefordelingsmøde i Ganløse vedr. den kommende sommersæson i 2019. Tildelte tider, ugedage og plads tilrettes i samarbejde med Ganløse Svømmeklub. Svømmebadet har gennem tre sæsoner haft en maling afsmitning i vandet. Embedslægen har sagt stop og pålagt kommunen en anden løsning. Det bliver formentligt opsætning af fliser i bassinet, som det oprindeligt var tiltænkt ved renoveringen i 2015. Så vi håber på denne løsning – selvom det måske kan udskyde en sommer sæsonstart.

Indoor bike

GTC har søgt DGI/DIF’s foreningspuljen om støtte til, at få et teknisk kvalitetsløft til vores indoor bike i 2019. Dette er bevilget og vi glæder os til at taget et pulsmålingssystem i brug i 2019. Måske det kan lokke flere til spinning?

Løb – nyt tiltag fra MAN den 7. JAN

Vi løber et ”nyt” tiltag i gang i forbindelse med den funktionelle træning kl. 1800. Det er en forsættelse og genoplivning af sidste sæsons forsøg, at få flere medlemmer til fællestræning samt skal ses i lyset af, at vi har brug for tilgang af nye medlemmer. Træningstilbuddet med begynderløb (6:00-6:30 pr/km) er kl. 1730 med (Niels, Arne og Joakim). Derfor har bestyrelsen yderligere besluttet, at den ”nye” aktivitet også skal ses, som GTC´s første 25 års jubilæumsgave til Ganløse og omegn. Tilbuddet er for alle fra uge 2 og frem til uge 13. Tænk engang hvis hallen kunne blive fyldt helt op om mandagen!!

Træning generelt

Vi har lavet en ny aftale om tilkøb af personlig træning i GTC. Til alle der er interesseret i et personligt træningsprogram, der inkluderer et eller flere af GTC`S ugentlige træningspas. Bestyrelsen har lavet en aftale med vores egen stjerne i svøb og idrætsstuderende Daniel Lund Daniel Bækkegård, så vi kan tilbyde denne service. Fordelen er, at Daniel har nemmere ved at afstemme klub og personlig træning med det kendskab han har til GTC og trænerne, og han kender jo hver en sten i området, og så er han jo oplært af de bedste!! Prisen er 800,- per måned i minimum 6 måneder ad gangen. For detaljer henvend Jer direkte til Daniel Bækkegård. I kan enten skrive E-mail: danielbakkegard@gmail.com eller telefon: +4560758449.

Fællestræning

I vintersæsonen udbydes der træning alle ugens dage undtagen fredag. TIRS, TORS og SØN er der spinning. MAN (løb + funktionel træning), ONS (dryland + svøm) og LØR (løb + svøm), hvilket er en optimal fordeling hen over ugen. Desværre var søgningen på thorax trainer holdet om torsdagen ikke stor nok, og derfor nedlægges dette hold.

Træning i EIF Ganløse Fitness lokale

Vi opfordrer alle til at anskaffe sig et medlemskab i EIF og købe en adgangsnøgle til EIF fitness-lokalet. Som medlem i GTC fås medlemskab og nøgle til foreningsmedlemspris. Nøglebrikken er personlig og der foretages stikprøver. Der er adgang i Smørum og Ganløse, og åbningstiden er fra kl. 6 om morgenen til kl. 23 om aften.

I Ganløse har GTC´s ansøgning om to indoor bikes med watt måler båret frugt, de ankommer nemlig i begyndelsen af 2019.

Åbningstider kan som altid ses på egedal-if.halbooking.dk.

Som konsekvens af, at den udvidede åbningstid udenfor bemandet arbejdstid, er der opsat videoovervågning i rummet. Der er opsat skiltning herom.

Enkelte foreninger har købt tider til holdtræning på hverdage om formiddagen og som derfor er blokeret for andre Rummet er tilgængeligt for medlemmerne i de blå og lyseblå tider. De lyseblå tider angiver, hvornår rummet er tilgængeligt uden for anlæggets normale åbningstider.

Ved benyttelse af fitnessrummet udenfor centerets åbningstid er der KUN adgang til lokalet via bagdøren, og der er ikke mulighed for at benytte omklædningsrummene i resten af anlægget. Vær opmærksom herpå, såfremt rummet benyttes om aftenen før anlæggets øvrige lukketid – efterlad ikke tøj og effekter i omklædningsrummene, da alt aflåses.

I ferier og helligdage, hvor anlægget i øvrigt er lukket, vil der være adgang til lokalet via bagdøren (I de blå og lyseblå tider). Husk igen, at der ikke er mulighed for adgang til omklædningsrum og bad.

Venligst se EIF´s opdaterede retningslinjer for brug af EIF fitness.

Ved spørgsmål kontakt EIF fitness udvalget ved Trine Stengade og Gert Olsen.

Der har været afholdt årsmøde i EIF og efterfølgende områdemøde straks i det nye år. Fra GTC er der meldt to emner ind til visionsplanen: Motionsbanen med stationer (den som Formanden og Lau Larsson udviklede for 10 år siden) og fælles sauna i for rummet til omklædning 4. Det er som sagt visioner/ønsker og det kommunale system er ikke særligt visionært - så vi forventer ikke noget her og nu. Vores fitness-lokale tog f.eks. 4-6 år om at få igennem.

Event kalender 2019 – 1. halvår

Træningssektionen efterlyser forslag til tema events kalenderen og tovholder til at det kan blive udført. Der skal findes ansvarlige blandt GTC’s medlemmer. Medlemmer der ønsker at påtage sig opgaven, kontakter breddesektionen ved Niels Thomsen: [nkt@petri-haugsted.dk].

DEC-plan for afslutninger

I DEC sætter vi årets sidste slutspurt ind med masser af aktiviteter og afslutninger:

Julespinnings marathon - Søndag den 16. december kl. 10:00-12:00?

Program:
4x25 min julespin, 3x5 min juledepot, 1x god jul, 4x cykelnisser, 4x masser af julemusik
Tilmelding for 0 kr. på klubbens hjemmeside under spinning tilmelding, der er begrænset pladser, så det gælder om at komme "først til mølle".
NB. Af hensyn til indkøb af julegodter er der kun adgang for tilmeldte, så der er ingen adgang for gratister.
Vi ses til julespin/de 4 cykelnisser.

Julespinning finale - Torsdag den 20. december 20.00 - 22.00

Juleafslutning for alle i klublokalet i Ganløsehallen. Der uddeles også julegaver til trænerne & instruktørerne.

Svømmehals ”gi den gas, gys & gus”

LØR den 22. DEC kl. 1500-1700 svømmer vi, og bagefter har vi fornøjelsen af, at Team Krüger giver den gas, gys & gus i saunaen. Mød op og vær parat til lidt af hvert.

Ganløse Nytårs-motion

Vi har efterhånden fået en tradition for at mødes til Nytårs-motion (løb/powerwalk) MAN-dag den 31. DEC 2018 kl. 1000. Vi flytter i år over til en ny rute og start/mål. Ruten er en del af ”Ganløse Bjergruten” ad Mosevej-Ganløse Orned-Farumvej. Start/mål ved Joakim/Rikke på Græsvangen. Og vi holder os i gang op til 60 minutter. Der er en rom-kugle for hver runde – hvem får samlet flest romkugler? Medtag forplejning og væske til forplejningszonen. Kom frisk – alle kan deltage.

Ganløse Nytårs-kur

Reparationsmotion for alle. Vi starter 25. års jubilæums-sæsonen med ny event med GTC Nytårskur. Vi mødes SØN den 6. JAN kl. 1000 i gym. lokale 2 på 1. salen, hvor vi har én times ”power yoga” med Camilla fra Ganløse Gymnastik. Vi mødes bagefter i lokale 2000 til let forplejning og drikkelse. Kom frisk – vi glæder os til komme i gang i 2019.

Juleferie lukket.

Alle de kommunale idrætsanlæg har lukket fra den 23/12 til 1/1 (begge dage incl.), og derfor er al indendørs træning desværre aflyst. Vær opmærksom på følgende:

  • In-door bike: Sidste session er TORS den 20/12. Første session TORS 3/1 kl. 1800.
  • Cirkel: Sidste session er MAN den 17/12 kl. 1800. Første session MAN 7/1. Startende med løb kl. 1700.
  • Svømning: Sidste session er LØR 22/12 kl. 1500 og første session er ONS 2/1 kl. 1900.

Det betyder ikke, at alle skal sætte træningen på stand-by. Vi opfordrer alle, som skal ud og brænde jule fedt af, at bruge GTC FB gruppen. Det kan evt. være; en løbetur i skoven eller en svømmetur. EIF fitness er også åben i ferien via bag indgangen.

GTC Bulls træningslejr

GTC´s Bulls afdelingen afholder sæsonafslutning FRE-LØR 21-22. DEC i og omkring Ganløse. Det er med træning, overnatning og spisning i Ganløsehallen. Kontakt Michael Krüger for yderligere information.

Det er en god ”indgangsbøn” for familie-klubben GTC, så vi kan holde fødekæden er i orden. Der er flere på vej fra Mini Bulls. Vi søger nye sponsor til Bulls afdelingen – så hvis du har kendskab til nogle virksomheder – så kontakt Michael Krüger på: coachmichaelkrueger@gmail.com.

Trafik-officials – uddannelse.

Vi har i klubben besluttet, at vi gerne vil have 5-6 TO’er, som kan hjælpe med trafikreguleringen til vores stævner – bl.a. Tri på Tyren. Når klubben har sine egne TO’er bliver det nemmere at få tilladelse til afholde stævner ligesom vi kan spare nogle penge ved ikke, at skulle betale andre for at gøre det. I de næste år fremover bliver der meget store arrangementer i Danmark, som betyder, at alle kræfter hos Politi og hjemmeværn bliver lagt i disse arrangementer. Vi skal derfor selv stå for afviklingen ved vores egne stævner i fremtiden. Næste TO - kursus i DTRIF regi afholdes i 2019. Hvis du vil hjælpe din klub og ligeledes give en hånd med til stævnerne, vil klubben gerne betale din uddannelse som TO – hvilket inkludere at du tager et førstehjælpskursus.

Læs mere på:

http://ganlose-tri.dk/2016/12/2016-12-07-uddannelse-som-trafik-official-to/

DTRIF-træner – uddannelse.

Vi kan gennem Egedal Kommune få dækket et mindre beløb af kursus omkostningerne mod ansøgning bilagt dokumentation senest den 15. MARTS. Alle som har lyst til uddannelse, som kan bidrage til klubbens aktiviteter, kan ansøge Bestyrelsen i god tid før et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen mødes altid sidste TIRS i hver måned.

GDPR

Idrætsforeninger er ligesom det meste af resten af samfundet også underlagt de nye regler jf. GDPR og Ganløse Tri-Center har implementeret en Privatlivs politik som kan findes på hjemmesiden

Årsskiftet = kontingent 2019

Alle medlemmer i GTC har en løbende kontingentindbetaling, de fleste med en årlig opkrævning. Dette sker automatisk via PBS, hvis du har tilknyttet kortoplysninger til din profil. Alle modtager en melding før årskontingentet bliver opkrævet.

Udmelding sker ved, at medlemmet sletter sine kortoplysninger på sin profil samt meddeler det skriftligt til vores Kasserer Niels-Kristian Gleerup .

Bestyrelsen ønsker alle GTC medlemmer en glædelig jul og stort på gensyn i 2019.

Kalender

Se kalender

Seneste nyheder